Felhasználóváltozás bejelentés új szabályai

2017. július 1-jétől a régi és új felhasználónak a változást legkésőbb a birtokbaadást követő 15 napon belül, az üzletszabályzatunkban rögzítetteknek megfelelően be kell jelentenie Társaságunknak. A bejelentéshez szükséges dokumentumok letölthetőek honlapunkról. A bejelentéssel a korábbi felhasználó a közszolgáltatási szerződést felmondja. A bejelentés az új felhasználó részéről a közszolgáltatási szerződés megkötésére vonatkozó igénynek minősül. A bejelentést követő 30 napon belül, előre egyeztetett időpontban Társaságunk elvégzi a felhasználási hely ellenőrzését. Az ellenőrzésről munkatársunk a helyszínen jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti a mérőállást, a plombazár állapotát, és minden lényeges tényt, nyilatkozatot.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felhasználóváltozásról szóló tájékoztatója innen tölthető le.