Laboratóriumi vizsgálatok

Laboratóriumi vizsgálatok

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. által a szolgáltatott ivóvíz, valamint az elvezetett és tisztított szennyvíz minőségének ellenőrzését a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Központi Laboratóriuma végzi. Az ellenőrzések gyakoriságát a jogszabályi előírások figyelembevételével olyan biztonsággal határozzák meg, hogy a vízminőségben bekövetkező változásokat időben észlelni tudják.
A Központi Laboratórium 1994-től folyamatosan akkreditált vizsgálólaboratórium, okiratának száma: NAT-1-1236/2011. Korszerű műszerparkkal rendelkezik és évről-évre tudatosan törekszik arra, hogy bővítse a vizsgálatok spektrumát.
A laboratórium a saját, ütemterv szerinti ellenőrzéseken túl a külső felhasználók részére is elvégez minden olyan vizsgálatot, amire az akkreditált státusza kiterjed.

Akkreditálási okirat
HATÁROZAT (Az Okirat melléklete)

A laboratórium fő tevékenységi területe a következő:

• Ivóvíz, az ivóvízellátásban használt nyers- és kezelt víz, mesterséges és természetes fürdővíz, fürdő tápvíz, termálvíz, felszíni és felszín alatti víz, talajvíz, öntözővíz mintavétele, fizikai, kémiai, mikrobiológiai, mikroszkópos biológiai, ökotoxikológiai vizsgálata, helyszíni vizsgálata
• Palackozott ivóvíz, fizikai, kémiai, mikrobiológiai, mikroszkópos biológiai vizsgálata;
• Felszín alatti vizek mintavétele gáz-víz viszony vizsgálatához mellék- és teljesáramkörű szeparálással
• Vizek és légterek gáztartalmának és gázösszetételének meghatározása
• Szennyvíz mintavétele, fizikai és kémiai vizsgálata, helyszíni vizsgálata
• Szennyvíziszap mintavétele, fizikai és kémiai vizsgálata
• Szennyvíziszapból készült komposzt mintavétele, fizikai, kémiai és ökotoxikológiai vizsgálata
• Talaj környezetvédelmi célú fizikai és kémiai vizsgálata
• A vizsgálati eredmények véleményezése az érvényben lévő eljárások alapján a vizsgált mintára vonatkozóan.
A részletes komponenskör az alsó méréshatárok feltüntetésével a NAT honlapján megtekinthető. Részletező okirat

Milyen típusú minták vizsgálatával keresheti laboratóriumunkat?

• öntözőkutak vizsgálata
• lakossági kismélységű fúrottkutak vizsgálata
• engedélyeztetéssel (építés, lakhatás, üzletnyitás, stb.) kapcsolatos vizsgálatok
• figyelőkutak vizsgálata hatósági előírás alapján (szennyvíz telepi, hulladéklerakó és állattartó telepek melletti kutak, stb.)
• állatjóléti támogatáshoz szükséges vizsgálatok
• kutak gáztartalom vizsgálata
• ásványvizek minősítéséhez szükséges vizsgálatok
• fürdővizek (uszodák, jacuzzik, strandok, stb.) vizsgálata
• halastavak vizsgálata
• ipari üzemek kötelezően előírt szennyvíz önkontroll vizsgálata
• víz- és csatornamű szolgáltató szervezetek jogszabályok által előírt technológiai, üzemellenőrző vizsgálatai

Külső felhasználóink részére egyedi megrendelés és szerződés keretében is végzünk vizsgálatokat, melyekhez szükséges megrendelőt)erről a linkről tölthetik le. ide kattintva-ez legyen a hivatkozás erre: Labor Vizsgálat megrendelő lap
Aktuális vizsgálati díjainkról itt tájékozódhatnak -ez legyen a hivatkozás erre: Laborvizsgálatok árjegyzéke

Kéréseikkel bizalommal forduljanak hozzánk az alábbi telefonszámokon.

Elérhetőségeink:

Laboratóriumvezető:
Matolcsi Ildikó
(42) 342-622/1400; (20) 240 4015
matolcsiiatmail [dot] nyirsegviz [dot] hu

-------------------------------------------------------

Mikrobiológiai csoportvezető:
Bárkányi Márta
(42) 342-622/1401
barkanyiatmail [dot] nyirsegviz [dot] hu
-------------------------------------------------------

Kémiai csoportvezető:
Kóczián Zoltán
(42) 342-622/1401
koczianzatmail [dot] nyirsegviz [dot] hu