Ivóvízszolgáltatás

Ivóvíz szolgáltatás
A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. egyik alaptevékenysége az ivóvíztermelés és szolgáltatás. Legfontosabb alapanyaga a helyben termelt nyersvíz, mely tisztítás után válik fogyasztásra alkalmassá. A társaság szolgáltatási területén a vízellátottság teljes körű. A felhasználók ivóvízzel szembeni elvárásait és az alapszolgáltatás technikai eszközeinek működési biztonságát szem előtt tartva, a társaság nagy figyelmet fordít az ivóvízellátást szolgáló eszközök üzemképességének, távlatos üzembiztonságának szinten tartására. Kiemelten fontos a vízhálózatok által szállított ivóvíz minőségének megőrzése, éppen ezért a víztisztítás a legkorszerűbb technológiákkal történik, ezzel is megfelelve az EU által elvárt paramétereknek. Mindebből adódóan, a társaság legfontosabb feladata és fő célkitűzése, hogy ellátási területén minden nap biztosítsa a kifogástalan minőségű, szükséges mennyiségű és nyomású ivóvizet a lakosság, továbbá a térségben működő ipari, kereskedelmi és mezőgazdasági létesítmények, valamint intézmények számára. A feladatok és felelősség nagyságát jól érzékelteti, hogy a cégnek Szabolcs – Szatmár – Bereg megye 2702 km vízvezetéke mentén, 91 település közel 350 ezer lakosának egészséges ivóvízzel való ellátásáról kell folyamatosan és megbízhatóan, a nap 24 órájában gondoskodnia.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Vízellátási Ágazata
A társaság 5 vízellátási üzem: Nyíregyházi, Északi, Déli, Nyugati és Keleti üzem keretében működik. Az üzemeken belül 15 alközpont került kialakításra, mely szervezeti egységek a települési/területi lehatárolások, valamint az egyedi vízrendszerek hálózatainak határaihoz illeszkednek.

A Nyíregyházi Vízellátási Üzem
A működési területen a legnagyobb a Nyíregyházi Vízellátási Üzem rendszere, mely 26 település 175 ezer felhasználójának biztosítja az egészséges, jó minőségű ivóvizet. A Kótajban, Paszabon, és Nyírtelken lévő víztermelő művek számos mélyfúrású kútból nyerik a vizet, melyet tisztítás és fertőtlenítés után továbbítanak a távvezeték-rendszeren a közbenső nyomásfokozók segítségével a települések hálózataiba. A víztermelő telepekről néhány település közvetlenül kapja az ivóvizet, ezen kívül, a már tisztított ivóvíz Nyíregyházára az Északi és a Déli fogadóállomásokra közel 90 km-es hosszúságú távvezetéken keresztül jut be. A városi és az agglomeráció területén lévő községek felhasználói részére a szükséges víznyomást korszerű nyomásfokozó berendezések biztosítják. A távvezetékeken át Nyíregyháza és külterületei, valamint a környező települések, bokortanyák ivóvíz-szolgáltatása valósul meg.

Északi, Déli, Keleti, Nyugati Vízellátási Üzemek
A nyíregyházi agglomerációtól távolabb eső települések vízellátását jelenleg a további 4 üzem (Északi, Déli, Keleti, Nyugati) keretein belül 41 db. kisebb kapacitású víztermelő telep biztosítja, melyek egy, vagy több településen szolgáltatják az ivóvizet. A működési területen a termelő telepek, hálózatok, közkifolyók, felhasználási helyek vízminőségét napi/heti rendszerességgel vett minták alapján folyamatosan ellenőrzi a központi laboratórium. A vizsgálatok egyaránt kiterjednek az ivóvíz érzékszervi vizsgálatára, valamint a kémiai, biológiai és mikrobiológiai összetevők jelenlétének számbavételére.

Üzemek és a hozzájuk tartozó vízellátási telephelyek, vízmű és víztermelési telephelyek