Tájékoztatás

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. tájékoztatja tisztelt felhasználóit, hogy megelőző intézkedésként a cég szolgáltatási területén lévő valamennyi víziközmű létesítmény – víztermelő telepek, szennyvíztisztító telepek, víztornyok – látogathatóságát átmeneti időre felfüggeszti. A lakosság számára kiemelt fontosságú a folyamatos, biztonságos szolgáltatás, ezért ezen telephelyekre visszavonásig csak és kizárólag a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. munkavállalói és az illetékes hatóságok képviselői léphetnek be.
Elhalasztjuk a Víz Világnapja alkalmából meghirdetett nyílt napokat és programokat is, a látogatások későbbi időpontjáról tájékoztatni fogjuk felhasználóinkat.

Víz Világnap 2020

Fotózz és rajzolj, írj kreatívan!

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. szolgáltatási területén

2020. évben is meghirdeti rajz – és képregény, valamint fotó – és irodalmi alkotás pályázatát a szolgáltatási területén lévő általános iskolák alsó – és felső tagozatának tanulói, valamint középiskolás diákjai számára.

Milyen korcsoportokban indulhattok a Pályázatokon?

Közlemény

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. tájékoztatja Nyírbátorban, az Akácfa utcában élő Felhasználóit, hogy a szennyvízátemelő nyomóvezeték meghibásodását feltárták, a hibát augusztus 13-án megszüntették. A szennyvízelvezetés zavartalan, az ideiglenes helyreállítás után a végleges helyreállítás várhatólag augusztus 23-ra megtörténik.

Csapadékvíz ne kerüljön a szennyvízcsatornákba!

Napjaink rendkívüli időjárása, a hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadék komoly problémákat okoz a csapadékvíz elevezetés területén. Felhasználóink közül sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a csapadékvíz – és a szennyvízelvezetés nem ugyanaz. A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. ellátási területén a szennyvízelvezető rendszer elválasztó rendszerű, kizárólag a szennyvíz elvezetésére van kialakítva, így a beáramló csapadékvizet a szennyvízcsatorna, és az átemelő szivattyúk nem képesek elszállítani. Jogszabály – az 58/2013.(II/27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény végrehajtásáról – 85.§ (5) bekezdése előírja, hogy az elválasztott rendszerű szennyvízelvezető műbe csapadékot juttatni tilos!

Sajtóközlemény!

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt., egyeztetve Nyíregyháza város vezetésével is, a Huszár lakótelepen jogszerűen végrehajtott ivóvíz korlátozás megszüntetése érdekében - fenntartva, hogy a tartozások rendezése elengedhetetlen, - a várható meleg időjárást figyelembe véve azonnal megkezdte a feltölthető mérők beépítésével a szolgáltatás visszaállítását 38 ingatlannál (ketten időközben megállapodtak a tartozás rendezésében). A feltöltős mérő beszerelésének feltételeit igyekszünk rugalmasan kezelni. Szükség van a létminimum beállítására, megállapodás kötésére a későbbi törlesztéshez, ennek előkészítése folyamatosan zajlik. Munkatársaink hamarosan ott lesznek a Huszár telepen, és megkezdik a szolgáltatás visszaállítását.

Oldalak