Szervezeti integritás sértés/visszaélés bejelentése

Integritást sértő események/visszaélések bejelentőrendszere
A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. (továbbiakban: Társaság) a 2023. évi XXV. törvény, valamint a 339/2019. (XII.23) Kormányrendelet elvárásai alapján a szervezeti integritást sértő események – beleértve a visszaélések bejelentését is - panaszok és közérdekű bejelentések kezelése érdekében bejelentőrendszert alakított ki és működtet. A Társaság elkötelezett a szervezeti integritás elérése érdekében, ezért a bejelentőrendszer elérhető a munkavállalók, a Társasággal szerződéses viszonyban állók (pl. ügyfelek, beszállítók…), illetve bárki részére, azért hogy a Társaság tevékenységével, célkitűzéseivel, értékeivel és elveivel össze nem egyeztethető, illetve visszaélés gyanús eseményeket közvetlenül bejelenthessék.

A bejelentéssel kapcsolatos irányelvek
A bejelentéseket a bejelentő megteheti szóban vagy írásban, mind névtelenül, mind névvel ellátva. A szóban (személyesen vagy telefonon) tett bejelentést a Társaság megfelelésért felelőse rögzíti. A bejelentő személyes adatait a Társaság titkosan kezeli, a bejelentő személyes adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra. A bejelentő személyt nem érheti hátrány a bejelentés megtétele miatt, ez alól kivétel a rosszhiszemű bejelentéssel kapcsolatos eljárás.

Hogyan lehet a bejelentést megtenni?
Írásban:
- postai úton a társaság címére az alábbi módon:

Megfelelésért felelős vezető S.k.
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
Nyíregyháza
Tó utca 5.
4400

- a megfelelésért felelős vezetőnek személyes átadással a Társaság székhelyén
- a bejelentés fogadására kialakított elektronikus címen: megfelelesatnyirsegviz [dot] hu

Szóban:
- a megfelelésért felelős vezetőnek személyesen a Társaság székhelyén
- a bejelentés fogadásának telefonszáma: 06 42/523-630, Társaságon belül a 1213-as és 1208-as mellékek is
A telefon munkanapokon 8:00-15:00 közötti időszakban hívható.

Bejelentőlap: Az integritást sértő esemény minősítését és kivizsgálását elősegíti a bejelentőlapon található információk megosztása, amennyiben azok ismertek.

Bejelentő lap

Mi történik, amikor az integritást sértő esemény/visszaélés bejelentésre kerül?
Minden bejelentés minősítésre és kivizsgálásra kerül a jogszabályokban foglaltak és a Társaság szabályozása szerint. A lefolytatott vizsgálati eredmény függvényében a Vezérigazgató a szervezeti integritást sértő esemény/visszaélés súlyával arányos jogkövetkezményről dönthet. Amennyiben az integritást sértő esemény/visszaélés rendszer jellegű, úgy intézkedési terv kidolgozása is szükséges annak megszüntetése érdekében.