Szennyvízelvezetés- és tisztítás

Szennyvízelvezetés
A csatornahálózat kiépítése napjainkra legalább olyan fontossá vált, mint a vezetékes ivóvízé. A környezetbe tisztítás nélkül visszaengedett víz ugyanis – szennyezettségének fokától függően – környezetszennyezést, illetve akár közegészségügyi kockázatot is hordozhat magában. A társaság, szolgáltatási területén jelenleg 68 településen gondoskodik a háztartásokban, közintézményekben, valamint az egyéb ipari létesítményekben keletkező szennyvizek biztonságos elvezetéséről. A cég üzemeltetési területén a szennyvízelvezető hálózatok elválasztott rendszerűek – a csapadékvíz elvezetése a szennyvíz elvezetésétől függetlenül történik, ennek kezelését más szolgáltató látja el. A szennyvízelvezető rendszerek a terepviszonyoktól függően elsősorban gravitációs gyűjtőhálózatok közbeiktatott szennyvízátemelő berendezésekkel, illetve nyomott távvezetékek. A tevékenység széles körének és felelősségének súlyát mutatja, hogy napjainkra közel 2019 km csatorna mentén több mint 282 ezer felhasználó keletkező szennyvízének kezelését kell megbízhatóan biztosítani. Jelenleg a közüzemi szennyvízszolgáltatást igénybe vett felhasználók száma elmarad a kiépített csatlakozási lehetőségektől. A rákötések száma azonban lassan, de folyamatosan emelkedik, ami kiemelten fontos a környezetterhelés csökkentésének szempontjából. A társaság a szolgáltatási terület 4 nem csatornázott településéről – Tiszatelek, Vasmegyer, Beszterec, Tiszarád – szennyvíz begyűjtési tevékenységet végez, továbbá szennyvíztisztító tisztító telephelyein fogadják és tisztítják a más vállalkozások által beszállított szennyvizeket is.

Szennyvíztisztítás
Az összegyűjtött szennyvíz a társaság 33 szennyvíztisztító telephelyén kerül tisztításra, melyek együttes tisztító kapacitása megközelítőleg 64.625 m3/nap, kihasználtságuk pedig csaknem 100 %. A legjelentősebbek, a Nyíregyházán működő 2 nagy tisztító telep, ahol a technológia során keletkező „melléktermékek” további hasznosítására is lehetőség van. A szennyvíztisztító telepekről a tisztított szennyvíz a hatóságilag kijelölt befogadókba kerül. A szennyvíztisztítás során a társaság környezettudatos megoldásokat alkalmaz. A technológia során kivont szennyező anyagok egy része megsemmisül, a szennyvíziszap jelentős része víztelenítés után a nyíregyházi telepekre érkezik, ahol további kezelés és rothasztás során magas fűtőértékű biogázt, majd ebből villamos energiát állítanak elő.
Egy technológiai eljárás eredményeként a rothasztott szennyvíziszap a komposztálást követően korlátozásmentesen kerülhet mezőgazdasági hasznosításra.

Komposztértékesítés a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Központi komposztáló telepén

A társaság Csatornázási Ágazata hasonló rendszer szerint került kialakításra, mint a Vízellátási Ágazat.

A Nyíregyházi Szennyvíz Üzem
A működési területen a legnagyobb a Nyíregyházi Szennyvíz Üzem rendszere, mely 6 település szennyvízelvezetését biztosítja. A szennyvíztisztítást 4 szennyvíztisztító telep végzi: Nyíregyháza I. számú szennyvíztisztító telep; Nyíregyháza II. számú szennyvíztisztító telep; Nyírtelek szennyvíztisztító telep; Nagycserkesz szennyvíztisztító telep, az ellátott népességszám az üzem területén 116 734 fő.

Északi, Déli, Nyugati Szennyvíz Üzemek
A nyíregyházi agglomerációtól távolabb eső települések szennyvízelvezetését és tisztítását a további 3 üzem (Északi, Déli, Nyugati Üzem) keretein belül végzik a társaság munkavállalói. A 61 település szennyvizét 29 kisebb kapacitású szennyvíztisztító telepen tisztítják meg, az ellátott népességszám az üzemek területén 153 123 fő.

Csatornázási telephelyek és szennyvíztisztító telepek