Tájékoztatás

Tisztelt nem lakossági Felhasználó!

Tájékoztatjuk, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: törvény) 71. § szerint a nem lakossági felhasználó az adott felhasználási helyen a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetésével a megvásárolt közműfejlesztési kvóta erejéig válik jogosulttá a szolgáltatás igénybevételére.

Az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról (továbbiakban: rendelet) 56. § alapján a víziközmű-szolgáltatási jogviszony a nem lakossági felhasználó esetében kizárólag a közszolgáltatási szerződés megkötésével jön létre.

A törvény és a rendelet értelmében a szerződés megkötésének – ezzel együtt a jogviszony létrejöttének - alapvető feltétele, hogy a nem lakossági felhasználó teljesítse a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettségét. Amennyiben a felhasználó nem teljesíti fizetési kötelezettségét, ezáltal szerződéskötésre nem kerül sor, Társaságunk a szolgáltatást felfüggesztheti, melynek költségeit maradéktalanul a felhasználóra háríthatja.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott üzletszabályzatunk III.10 pontja szerint a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértéke (ÁFA nélkül) ivóvíz-szolgáltatás igénybevétele esetén 200.000.-Ft/m3/nap, szennyvízelvezetés és- tisztítás szolgáltatás igénybevétele esetén 470.000.-Ft/m3/nap. A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetésével a befizetők adott felhasználási hely szerinti ingatlanhoz kötött vagyoni értékű jogokat szereznek meg egy adott szolgáltatási kapacitás igénybevételére. Ezt a vagyoni értékű jogot mind a NYÍRSÉGVÍZ Zrt.-nek mind a felhasználónak nyilván kell tartania.

A kvóta legkisebb mennyisége 0,1 m3 /nap (3 m3/hónap), mely ivóvíz szolgáltatás igénybevétele esetén egyszeri 20.000.-Ft + ÁFA, szennyvízelvezetés és- tisztítás igénybevétele esetén egyszeri 47.000.-Ft + ÁFA, összesen 67.000.-Ft + ÁFA, azaz egyszeri 85.090.-Ft fizetési kötelezettséget jelent. A fizetési kötelezettség az igényelt mennyiség növekedésével arányosan növekszik.

A rendelet 70. § -a értelmében a felhasználó szerződést szeg, amennyiben a szerződésben meghatározott, rendelkezésre álló vagy lekötött kvótát egy adott szolgáltatási pont vonatkozásában túllépi. A szerződésszegés jogkövetkezménye kötbér, mely arányosan nő a túllépés mértékével és a jogszerű állapot helyreállításáig eltelt idővel. Ezért is fontos, hogy a valós igénynek megfelelő kvóta kerüljön a szerződésbe és a tényleges felhasználást a felhasználó folyamatosan – legalább havi rendszerességgel - kövesse. Amennyiben többlet igényt tapasztal, kezdeményezze Társaságunknál a szerződés módosítását.