Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
- I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre /2015.02.05./
- II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
- III. Közszolgáltatások
- - Közszolgáltatások megnevezése, tartalma
- - Víz /2019.01.30./
- - Szennyvíz /2019.01.30./
- - A közszolgáltatások igénybevételének rendje /2019.03.22./
- - A közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke /2022.01.02./
- IV. A szerv nyilvántartásai /2019.03.26./
- V. Nyilvános kiadványok
- VI. Döntéshozatal, ülések
- VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
- VIII. Pályázatok
- - Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések /2024.06.14./
- - Dinamikus beszerzési rendszer eljárásai /2024.06.04./
- IX. Hirdetmények
- X. Közérdekű adatok igénylése
- - Közérdekű adatok igénylése /2015.02.13./
- - A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai /2023.02.01./
- - A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
- - Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatott ellátó szerv az egyik fél
- XI. Közzétételi listák
- - 24/2013 (V.23) NFM rendelet
- - Fogyasztóvédelmi szervek, felhasználói érdekeket képviselő civil szervezetek
- - Ellátott települések listája /2022.01.01./
- - Víz - térkép /2018.12.11./
- - Szennyvíz - térkép /2018.12.11./
- - Az ellátásért felelőssel kötött megállapodások /2022.08.17./
- - Üzletszabályzat /2021.03.11./
- - Laboreredmények:
----Vízminőségi adatok /2023.07.21./
----Szennyvízminőségi adatok /2023.06.13./
- - A jogszabályban meghatározott határérték túllépése esetén információ a vízellátás korlátozásáról vagy betiltásáról, az átmeneti vízellátás módjáról és a vízminőség javítására meghozott intézkedésekről
- - Gazdasági és műszaki adatok /2022.03.02./
- - Vízműtelepek és szennyvíztisztító telepek műszaki adatai /2019.05.06./
- - A felhasználói panaszok intézésével kapcsolatos információk /2019.03.22./
- - Ügyfélszolgálaton telefonon és elektronikusan intézhető ügyek /2019.03.22./
- - Ügyfélszolgálatok és nyitvatartásuk /2019.03.22./
- - Díjkalkulátor /2019.03.26./
- - Beszerzési szabályzat / Beszerzési szabályzat archív (20171201) / Beszerzési szabályzat archív (20130530) /2021.10.01./
- - 2009. évi CXXII. törvény
- - Vezető tisztségviselők adatai /2022.06.02./
- - Felügyelő Bizottsági tagok adatai /2022.06.02./
- - Vezető állású munkavállalók adatai /2023.06.30./
- - Kimutatás az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő vagy azt meghaladó szerződésekről /2024.04.18./
- - 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet /2023.05.31/
- - Szervezeti integritás sértés/visszaélés bejelentése /2023.02.16./
-XV. Közzétételi lista
- - Közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás